Shapeshifters

educatief product vo

Lustwarande brengt met zijn educatieve producten hedendaagse kunst op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. De beeldende kunstprojecten van Lustwarande spelen in op de tijdsgeest. Het didactische concept van de educatieve producten wordt hierop afgestemd.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs werkt Lustwarande voor de ontwikkeling en toetsing van de ideeën aan de praktijk samen met een vakdocent en leerlingen van het Theresialyceum in Tilburg. De producten zijn altijd zowel actief, receptief als reflectief.

Het kunstblad
Educatieve producten voor het voortgezet onderwijs, die aansluiten bij het actuele programma van Lustwarande, hebben de vorm van een kunstblad – een dubbelzijdig full colour bedrukt 400 grams A4 – waarop de thema’s van de expositie nader uitgewerkt worden.
Op de voorzijde van het kunstblad wordt informatie gegeven over de actuele expositie en worden er thema’s aangereikt die daarbij aansluiten.
Op de achterzijde worden korte opdrachten bij de thema’s aangereikt. Deze opdrachten zijn bedoeld als inspiratie voor de eindopdracht.

In het kader van de expositie Eartheaters (2023) is het kunstblad Shapeshifters ontwikkeld, de zesde uitgave, en is hier te bestellen.

Eartheaters verwijst naar de toenemende neiging de planeet niet meer langer genadeloos te exploiteren maar ons te zetten naar en te voeden met het ritme van de aarde. De expositie Eartheaters onderzoekt de herbezinning op de verstoorde verhouding van de mens met de planeet en hoe kunst de wetenschap zou kunnen inzetten om het tij te keren. De mens is dan niet langer het middelpunt, maar is een onderdeel van een complex systeem dat zowel uit levende onderdelen (mensen, dieren, planten) en niet-levende onderdelen (aarde, water, steen, vuur, gas, temperatuur en digitale data) bestaat. De grenzen tussen natuur en cultuur, levend en niet-levend zijn vervaagd en er heeft een vermenging plaatsgevonden.

De voorzijde van Shapeshifters focust op het ontstaan van de verstoorde relatie van de mens met de aarde en hoe er nagedacht wordt over oplossingen. De populaire cultuur overvoert ons met onheilspellende beelden en er wordt een catastrofaal toekomstscenario geschetst. Maar is dit wel zo?

Op de achterzijde van Shapeshifters komt aan de hand van werk van zes kunstenaars de vraag aan bod: welke van deze hybride vormen (shapeshifters) zouden er moeten ontstaan om tot een scenario te komen waarin de verstoorde verhouding van de mens met de aarde een positieve wending kan nemen? Vragen die daar bijgesteld worden zijn: hoe kunnen de grenzen van ‘natuur’ en ‘levend’ opgerekt worden? In hoeverre is de hedendaagse mens gemanipuleerd? De beeldtaal van de kunstenaars uit de expositie Eartheaters is vervreemdend, materiaalgebruik, recycling, technologie en versmelting van het digitale en het analoge spelen een belangrijke rol.

De centrale vraag aan leerlingen bij de eindopdracht is: aan welke vernieuwende, grensverleggende, hybride levensvorm (shapeshifter) is er volgens jou behoefte, die zou kunnen bijdragen aan de oplossing voor de verstoorde verhouding met de aarde?

Doelgroepen
Shapeshifters is geschikt voor bovenbouw PO, onderbouw VO (vmbo tot vwo) en voor bovenbouw CKV (vmbo tot vwo) en kunst beeldend (vmbo tot vwo) en is ook los van de expositie Eartheaters te gebruiken.

Shapeshifters bestaat uit een dubbelzijdig full colour bedrukt 400 grams A4. Een pakket bevat 15 exemplaren. Kosten € 52,50 (excl. verzendkosten).

Je kun hier pakketten bestellen.