Mette Sterre (NL)

Mette Sterre - mater matter materials (2022) video Dorothée Meddens

Mette Sterre - mater matter materials (2022) fotografie Gert Jan van Rooij

Mette Sterre (Delft, 1983, woont in Amsterdam) werkt op de grens van theater en live art. Ze maakt sculpturale lichaamsmaskers die de drager volledig bedekken. De maskers zijn met de hand gemaakt, van organische en artificiële materialen zoals keramiek of rubber, en onprettig om te dragen. Ze zijn zwaar, warm, moeilijk om door te kijken en in te bewegen. Sterre experimenteert met robotica en gebruikt prothesen die als lichaamsverlengingen fungeren. Vaak naait ze lichaamsdelen aan elkaar. Het resulteert in hybride wezens die er grotesk maar ook horror-achtig uit kunnen zien. Ze houden het midden tussen bezielde figuren en levenloze objecten, zijn leeftijdsloos en niet mannelijk noch vrouwelijk.

Met haar werk onderzoekt Sterre wat het veranderen van het lichaam betekent voor de perceptie van de ander en van zichzelf. Toeschouwers moeten zich verhouden tot een hun onbekend beeld van een mens. Ze worden aangemoedigd na te denken over het stigmatiseren van ‘de ander’ en de sociale constructie van identiteit. De drager van Sterres kostuums, vaak zijzelf, wordt een andere manier van bewegen en zich verhouden tot de toeschouwers opgelegd. Zo ontstaat ruimte om na te denken over wat een mens kan zijn en hoe de grenzen van wat een mens is en kan zijn, kunnen worden opgerekt.
Door de vertrouwde mensfiguur zo rigoureus te vervormen en zijn bewegingsvrijheid in te perken, bekritiseert ze tegelijkertijd het antropocentrische idee dat de mens bovenaan de ladder staat van alle leven op Aarde.

Voor Brief Encounters ontwikkelde Sterre een performance rondom, op en in de vijver, die de tegenstelling tussen de hysterische consumptiemaatschappij en het in harmonie zijn met de natuur uitvergroot, aan de hand van karaoke, dans, decor, performance en muziek. In de rustgevende omgeving van De Oude Warande, creëert Sterre verschillende tableaux vivants over de verafgoding van objecten verzameld via deadstock winkels en veilingwebsites. Sterre steekt de draak met de manier waarop die wannahaves identiteit, macht en status bepalen in onze maatschappij en hoe mensen in
hun eigen surrealistische fictie verdwaald raken.