Jan Hüskes (DE)

Jan Hüskes - Untitled (cloud chamber 6 & 7) (2023)
eikenhout, aluminium, glas, papier, lak
variabele afmetingen
courtesy de kunstenaar
fotografie Gert Jan van Rooij

Jan Hüskes - Untitled (cloud chamber 6 & 7) (2023)

Vloeiend en ambachtelijk houtsnijwerk, gecombineerd met meermaals verweerd constructiemateriaal, textiel, touw, schuim: de samengestelde sculpturen van Jan Hüskes (Aken), 1991, woont in Brussel (BE) en Düsseldorf (DE)) bezitten geregeld een stille monumentaliteit. Aan de hand van persoonlijke anekdotes openbaren de sculpturen zich na een winderig proces van opbouw en reconstructie, stap voor stap, over een lange periode.

De sculptuur bestaat uit twee overlappende elementen waarvan de vorm is ontleend aan kassameubels van supermarkten. Deze zijn aan elkaar vastgeklonken door een grote aluminium knop op een manier waardoor de sculptuur op verschillende wijzen kan worden opgesteld. Hüskes is bij zijn materiaalkeuze onder meer geïnspireerd door oude, houten huizen op het platteland die opgaan in het landschap. Met een antropocentrische blik – bezien vanuit de mens als maat der dingen – doet de sculptuur wellicht vertrouwd aan als meubel, terwijl het ook associaties oproept van een bungalow of paviljoen die in dit geval hoogstens onderdak biedt aan kleine dieren en objecten. Hüskes trekt zelf een vergelijking met een vorm van miniatuur-architectuur, zoals kleine wegkapellen die net als zijn sculptuur langs wegen en wandelpaden zijn opgetrokken voor gebed of herdenking.

Titel is ontstaan vanuit een proces waarin de vormen vooraf precies zijn uitgetekend maar, in Hüskes woorden, dienen als een skelet dat stap voor stap wordt ingevuld en opgestapeld, de precieze onderdelen afhankelijk van wat zich in dit proces openbaart. De sculptuur kenmerkt zich door een meer architectonische constructie dan Hüskes’ voorgaande werk. Door te zinspelen op de onderlinge verwikkeling van verschillende werelden – van het (steeds minder) menselijke consumentenlandschap en het muterende landschap daarbuiten, tot verandering, verval, en religie in algemenere zin – voegt het werk een prikkelend perspectief toe om de thema’s in Eartheaters vanuit te bezien.