Dan Walwin (UK)

Dan Walwin – Panshanger (2018)
Hybrids (2018)
Fotografie Gert Jan van Rooij

Dan Walwin – Panshanger (2018)

Dan Walwin (Frome (GB), 1986, woont en werkt in Amsterdam) creëert omgevingen waarin verschillende objecten en sporen van menselijke aanwezigheid worden geënsceneerd. De contouren van de installaties worden duidelijk gemarkeerd, vaak in de vorm van een ijzeren hek rondom. Hierdoor ontstaan semi-afgesloten ruimtes die bezoekers aanmoedigen nauwkeurig te observeren, feitelijk te speuren naar wat zich daarbinnen afspeelt.

Door de afgezette ruimte en de combinatie van alledaagse gebruiksvoorwerpen, bouwmaterialen en digitale media zoals video’s, geluid en footage van mobiele telefoons, roepen de installaties enerzijds associaties op met popcultuur maar anderzijds met wetenschappelijk onderzoek of, meer nog, forensisch onderzoek. Het werk draait om het observeren van de toeschouwer en zinspeelt tegelijkertijd op manieren waarop mensen tegenwoordig in toenemende mate door zichtbare en onzichtbare camera’s gadegeslagen worden.

Walwins werk wordt vaak gezien in de context van speculatieve fictie, het fictiegenre waarbij aan de hand van utopische, apocalyptische, bovennatuurlijke of fantastische aspecten, werelden worden geschapen die sterk verschillen van de echte wereld. Tegelijkertijd wordt zijn werk vergeleken met ervaringsarchitectuur waarbij alle zintuigen van de bezoeker worden aangesproken en er sprake is van een dynamische interactie met de verschillende aspecten van de ruimte.

Voor Hybrids koos Walwin een grasveld in De Oude Warande waarvoor hij in witte gebogen stalen buizen en houten constructies een afgebakende ruimte van vier bij acht meter maakte. De mysterieuze ruimte hield het midden tussen een tuin, een wetenschappelijk laboratorium en een heiligdom. De op het eerste gezicht volstrekt onsamenhangende setting was feitelijk met grote precisie gekozen en gecomponeerd zodat de verschillende elementen een samenspel aangingen dat resulteerde in een boeiende cocktail van spanning, verwarring, mysterie en humor. De titel, Panshanger, verwijst naar een voormalig landhuis in Hertfordshire, Engeland. Het huis bestaat niet meer, het bijbehorende park, met orangerie, stallen en andere kleine panden, wel. Panshanger heeft dan ook bijna dezelfde geschiedenis als De Oude Warande.