buren (BE)

buren - SHOE/FARM - 7 means dinner for a breadwinner (2022) video Dorothée Meddens

buren - SHOE/FARM - 7 means dinner for a breadwinner (2022) fotografie Gert Jan van Rooij

buren is de naam waaronder Melissa Mabesoone (Knokke, 1988, woont in Brussel) en Oshin Albrecht (Brugge, 1986, woont in Gent) werken. Bewust geschreven met kleine 'b' omdat het duidt op het werkwoord büren uit een essay van Heidegger dat bouwen en wonen betekent. Voor Mabesoone en Albrecht verwijst ‘buren’ naar hun samenwerking en naar de manier waarop hun werk zich verhoudt tot zijn omgeving. Sinds 2012 onderzoekt het duo ideeën rond gemeenschap, huiselijkheid, wonen, gender, (kunst-)geschiedenis en de neoliberale samenleving. Ze benaderen deze thema’s met humor en ironie en verbeelden verschillende realiteiten vanuit uiteenlopende standpunten.

Voor Brief Encounters ‘22 maakt buren de performance 7 means dinner for a breadwinner. Deze vormt een eerste ‘halte’ of episode van hun project SHOE/FARM. Die titel verwijst naar de persoonlijke geschiedenissen van het duo. Mabesoone groeide op in een boerderij waar er, klokje rond, keihard gewerkt moest worden en de taakverdeling gebaseerd was op traditionele man-vrouw rollen. Oshins ouders hadden een schoenenwinkel aan de Belgische kust en hun clientèle bestond vaak uit flanerende vakantiegangers.

Dit project past in burens langlopende onderzoek naar de verhouding tussen vrije tijd en arbeid in verschillende sociale klassen in de westerse samenleving en de representatie ervan in de kunstgeschiedenis en populaire media. buren kijkt daarin specifiek naar rollen en machtsverhoudingen binnen verleden en toekomst van vrijetijdsbesteding en werk.

7 means dinner for a breadwinner speelt zich af aan een picknicktafel, waar buren werken rond het moment van etenstijd aan de boerentafel. Ze zingen werkliederen en gaan als werkpaarden aan de slag want er moet brood op de plank komen. Gewoonten, gebruiken en specifieke zegswijzen verbonden aan het boerenleven worden gemolken en weer uitgeschonken. Evenals ideeën over klassenbewustzijn en klassenverschillen.

In een associatieve performance linken de kunstenaars persoonlijke herinneringen aan de geschiedenis van vrijetijdsbesteding en werk, de evolutie van vrouwenarbeid en verhoudingen tussen machthebber en ondergeschikte. De Oude Warande vormt het speelveld om verschillende arbeidsrelaties, vrijetijdsgebruiken en verbeeldingen aan bod te laten komen.

7 means dinner for a breadwinner is een co-productie met STUK – Huis voor Dans, Beeld en Geluid, Leuven