Material World

(2019)

We leven in het Antropoceen: het tijdperk waarin de mens als nooit tevoren zij invloed op de Aarde laat gelden. Kan het tij nog gekeerd worden en wat is hier voor nodig? Ook in de beeldende kunst vinden we deze onderzoekende houding terug. Vaak dient de natuur als inspiratiebron.

Er is een besef ontstaan dat de Aarde kwetsbaar is. Dit besef gaat gepaard met het streven naar duurzaamheid. Momenteel is er in de beeldende kunst grote aandacht voor materialen. Dit materiaalgebruik is ook gericht op duurzaamheid en is een kritische reactie op de massaconsumptie, de digitalisering aan de ene kant en ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen aan de andere kant.

In de expositie Delirious (2019) kwamen een aantal thema’s aan de orde. Wat duidelijk opviel was de hernieuwde aandacht voor de fysieke productie van beelden, het letterlijk maken van objecten. Daarnaast was het onderzoek dat kunstenaars wereldwijd doen naar bestaande en nieuwe materialen een aandachtspunt. Kunstenaars willen weg van het beeldscherm en terug naar het atelier om te experimenteren met een breed scala aan materialen: metalen, plastic, nieuwe kunststoffen, 3D-prints, pigmenten, textiel, glas, klei – en terug van weggeweest – hout en marmer. Deze materialen worden op hun beurt weer moeiteloos gecombineerd met gevonden voorwerpen.

Het gebruik van deze grote verscheidenheid aan gebruikte materialen, onderzoek en experimenteren staat centraal in het kunstblad Material World. Dit kunstblad bevat aan de voorzijde informatie over de expositie Delirious. Drie van de vijfentwintig deelnemende kunstenaars worden uitgelicht waarbij de drie soorten opdrachten 'exploreren', 'experimenteren', en 'eindopdracht: new material worlds' als uitgangspunt dienen. Op de achterzijde van de kaart worden deze drie soorten opdrachten voor leerlingen toegelicht. De eerste twee opdrachten zijn individuele opdrachten. De derde opdracht is bedoeld als een samenwerkingsopdracht.

Doelgroepen
Material World is geschikt voor bovenbouw PO, onderbouw VO (vmbo tot vwo) en voor bovenbouw CKV (vmbo tot vwo) en kunst beeldend (vmbo tot vwo) en is los van de expositie Delirious te gebruiken.
De docent kan voor de bovenbouw PO en onderbouw VO de opdrachten iets meer toelichten en uitleggen, voor de bovenbouw CKV en kunst beeldend geldt, dat leerlingen de opdrachten meer zelfstandig moeten kunnen lezen en uitwerken.

Material World bestaat uit een dubbelzijdig full colour bedrukt 400 grams A4. Een pakket bevat 15 exemplaren.

Prijs: €49,95
(excl. verzendkosten)

15 stuks Kunstblad Material World

Download hier de gratis docentenhandleiding bij Material World