Sven ’t Jolle (BE)

Sven 't Jolle - Out of touch (Boze brievenbussen) (2019)
Delirious (2019)
Fotografie Gert Jan van Rooij

Sven 't Jolle - Out of touch (Boze brievenbussen) (2019)

In zijn sculpturen, installaties en werken op papier vermengt Sven ‘t Jolle (BE, 1966) historische, politieke en sociale aspecten en stelt hij de ongelijkheid van de samenleving aan de kaak in een volstrekt eigen beeldtaal. ’t Jolle voelt zich verbonden met de arbeidersklasse en legt in zijn werk een onverbloemde kritiek aan de dag op het kapitalisme, de afbraak van de welvaartstaat, de macht van het grootkapitaal en het gebrek aan medemenselijkheid in de migratiepolitiek. Met vaak even humoristisch als wrange beelden, die dikwijls hun directe oorsprong hebben in een nieuwsbericht maar ook afgeleid kunnen zijn uit de kunstgeschiedenis of populaire cultuur, reflecteert hij op de huidige tijd.

Voor zijn werk voor DELIRIOUS liet ’t Jolle zich inspireren door een typisch fenomeen uit zijn nieuwe thuisland Australië: door bewoners eigenhandig geknutselde brievenbussen. In de uitgestrekte dunbevolkte vlakten van het land staan ze langs doorgaande wegen of bij kruispunten. Zonder deze zogenaamde roadside mailboxes zou de postbode onmogelijke afstanden moeten afleggen. De brievenbussen zijn doorgaans zo goedkoop en effectief mogelijk gemaakt; oude waterbestendige blikken, melkbussen of olietonnen zijn simpelweg van een opening voorzien en horizontaal op een paaltje bevestigd. Soms ook zijn allerhande afvalmaterialen gebruikt voor rijkelijk gedecoreerde figuratieve sculpturen.

Langs één van de meer afgelegen paden van De Oude Warande plaatste ‘t Jolle een ensemble brievenbussculpturen – net alsof deze weggetjes ook deel uitmaakten van de postroute. Gegroepeerd langs het pad wekten de beelden tegelijkertijd de indruk van een groep wachtende figuren – bijzonder boze figuren welteverstaan. Behalve een oefening in sculpturale en esthetische kwaliteiten van brievenbussen, is het werk een vorm van sociaal engagement.

Out of touch (Boze brievenbussen) is een reactie op het ‘out of touch zijn’, het er niet meer bij horen van steeds meer mensen omdat ze niet meegegaan zijn in het huidige digitale communicatietijdperk en, in ruimere zin, vanwege financiële problemen door de bezuinigingen als gevolg van de wereldwijde bankencrises. De boze brievenbussen verwijzen naar boze burgers in gele hesjes, wier protesten aanvankelijk ook op het platteland ontstonden.