Justin Matherly (US)

Justin Matherly - Cost of Living - Mob above, mob below (w.t.n.c.g.l.) (2013/2019)
Delirious (2019)
Fotografie Gert Jan van Rooij

Justin Matherly - Cost of living; mob above, mob below (w.t.n.c.g.l.) (2013/2019)

Aan de basis van de praktijk van Justin Matherly (US, 1972) ligt zijn interesse in Europese filosofie en Griekse en Romeinse mythologie. Zijn werken zijn fysieke verbeeldingen van filosofische ideeën uit doorgaans onheilspellende boeken van bijvoorbeeld Franz Kafka, Nietzsche en Marquis de Sade. De vorm die Matherly daarvoor gebruikt is ontleend aan de westerse klassieke beeldhouwkunst. Zijn grootschalige figuratieve sculpturen doen denken aan bustes van mythologische goden. Net als veel antieke beelden zijn ook Matherly’s sculpturen incompleet en gehavend. Het zijn bewust aangebrachte imperfecties in beelden van gestort beton en kunststofgips die een rotsachtig uiterlijk hebben.

Matherly heeft een grote fascinatie voor het idee van de eeuwige herhaling, het repeterende karakter van alle leven. Het is een concept dat hij vond bij Nietzsche, maar bijvoorbeeld ook in de Ouroboros, een van de oudste symbolen ter wereld die de cyclische aard van de natuur symboliseert aan de hand van een slang die in zijn eigen staart bijt en zo een cirkel vormt.
Om het idee van de onophoudelijke repetitie sculpturaal vorm te geven, gebruikt Matherly in zijn werk vaak de Griekse god van de genezing, Asclepius, traditioneel afgebeeld met een staf waar een slang omheen kronkelt. Asclepius genas mensen niet alleen, hij liet ze ook terugkeren uit de dood. Om de relatie tussen de continue levenscyclus en medisch herstel te benadrukken, verwerkt Matherly medische instrumenten in zijn sculpturen, zoals loopkrukken, die tegelijkertijd als steun of sokkel ervoor worden gebruikt.

Ook Matherlys sculptuur voor DELIRIOUS, Cost of living; mob above, mob below (w.t.n.c.g.l.), verwijst naar genezing. Het is een reusachtig betonnen beeld van een leeuwenkop die op stalen loopkrukken is bevestigd, die tevens als drager voor het werk fungeren. In de Griekse mythologie trok de leeuw de wagens waarop goden, zoals Asclepius, zetelden en was hij bovendien een symbool van overwonnen kracht.

Met zijn werk laat Matherly het publiek nadenken over het hedendaagse oprekken van processen van verval en heling.