2019

15.06-20.10.2019
Delirious

expositie

In 2019 jubileerde Lustwarande. Delirious was de tiende expositie in De Oude Warande, met voor het merendeel nieuwe werken van vijfentwintig internationale kunstenaars.

Deelnemende kunstenaars:

Isabelle Andriessen (NL) – Nina Canell (SE) – Steven Claydon (UK) – Claudia Comte (CH) – Morgan Courtois (FR) – Hadrien Gerenton (FR) – Daiga Grantina (LV) – Siobhán Hapaska (IR) – Lena Henke (DE) – Camille Henrot (FR) – Nicholas Hlobo (SA) – Saskia Noor van Imhoff (NL) – Sven ’t Jolle (BE) – Sonia Kacem (CH) – Esther Kläs (DE) – Sarah Lucas (UK) – Justin Matherly (US) – Win McCarthy (US) – Bettina Pousttchi (DE) – Magali Reus (NL) – Jehoshua Rozenman (IL/NL) – Bojan Sarčević (FR) – Eric Sidner (US) – Filip Vervaet (BE)

Curatoren:
Chris Driessen (artistiek directeur) & David Jablonowski (co-curator)

Justin Matherly - Cost of living; mob above, mob below (w.t.n.c.g.l.) (2013)
Courtesy Paula Cooper Gallery, New York
Photography Gert Jan van Rooij

Claudia Compte - The Big Marble Bumpy Grumpy (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Eric Sidner - 5 heads (head 1, head 2, head 3, head 4, head 5) (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Sarah Lucas - Florian (2013, front) & Kevin (2013, back)
courtesy of the artist and Sadie Coles HQ, London
Photography Gert Jan van Rooij

Nicholas Hlobo - Isithanga (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Lena Henke - Las Pozas (2017/2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Evenals voorgaande overzichtsedities van Lustwarande presenteerde Delirious recente ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur. Die recente ontwikkelingen worden gekenschetst door grote diversiteit. Naast reflecties op actuele thema’s (vloeiende identiteit, migratie, wetenschappelijke innovaties, het veranderende besef over de verhouding tussen mens en natuur, de hyperversnelling van het alledaagse leven als gevolg van nieuwe technologieën en psychologische reacties hierop) is de nadruk die er op materiaal gelegd wordt onmiskenbaar en uiterst opmerkelijk. Dit is voor een groot deel het gevolg van de sterke focus op nieuwe denkmodellen die de laatste jaren in het beeldende kunstdiscours waarneembaar is.

Filip Vervaet - Setting (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Saskia Noor van Imhoff - #+30.00 (2017)
Photography Gert Jan van Rooij

Isabelle Andriessen - Ivory Bumpers (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Morgan Courtois - Spring Figures (1, 2, 3) (2019)
Photography Gert Jan van Rooij

Daarnaast spelen de fundamenteel veranderde eigenschappen van de hedendaagse beeldcultuur een belangrijke rol. Die beeldcultuur is bijna vloeiend geworden. De huidige mengmogelijkheden zijn schier oneindig, wat digitaal en fysiek verder onderzocht wordt. En niet in de laatste plaats is deze nadruk op materialiteit het gevolg van het feit dat kunstenaars een toenemende neiging ervaren zich van het beeldscherm af te wenden om weer in contact te komen met fysieke materialen. De titel Delirious verwijst naar deze hang naar een hernieuwde fysieke sculptuurpraktijk, die zowel ongebreideld euforisch is als ook kritisch reflecterend.